TALMAÇ Belgelendirme Yönetimi olarak;

v   TALMAÇ Belgelendirme personelinin ve komite üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını tarafsızlık taahhütnamesi imzalayarak sürekliliğini sağlayacağını,

v   Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm aşamasında; Gizlilik, Tarafsızlık Ve Bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğini;

v   Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; Herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde tarafsızlığının korunacağını,

v   Kendi çalışanlarına, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranılacağını,

v   Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağını ve tüm bunlar için gerekli önlemlerin alınacağını,

v   Belgelendirme hizmetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışılacağını,

v   Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğini,

v   Belgelendirme başvurularının alınması esnasında, herhangi bir menfaat çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu ise belgelendirme hizmeti verilmeyeceğini,

v   Belgelendirme işlemi için hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunulmayacağını,

v   Belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı önlemlerin alındığını,

v   Belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişi, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

v   Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde TS EN ve belgeli olmalarını sağlayacağını,

Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


TALMAÇ BELGELENDİRME YÖNETİMİ

Halit TALMAÇ

(Şirket Müdürü)


"Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnimizdeki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz.