1.    UYGULAMA

  1.1. GENEL KURALLAR

    1.1.1.    TALMAÇ BELGELENDİRME, ofiste ya da sınav alanlarında bulunan herkese maske, eldiven, yüz siperi, dezenfektan
vb. sağlayarak kişilerin bu koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmalarını sağlamakla yükümlüdür.

        1.1.2.    TALMAÇ BELGELENDİRME, sınava katılacak olan adaylara koruyucu ekipmanlarını sağlar veya şartlara
bağlı olarak kendi malzemelerini getirmelerini ister.

        1.1.3.    TALMAÇ BELGELENDİRME, maske, eldiven vb. tek kullanımlık koruyucu atıkları kurallara uygun olarak farklı alanlarda toplanmasını sağlar. Bu atıkları evsel atık olarak 72 saat bekletildikten sonra belediyelere teslim edilir.

        1.1.4.    TALMAÇ BELGELENDİRME, yüz siperlikleri gibi tekrar kullanılabilecek koruyucu ekipmanları, üretici firma talimatları ve kullanım kılavuzunu dikkate alarak dezenfekte eder.

        1.1.5.    TALMAÇ BELGELENDİRME, personelinin ve sınava katılacak olan adayların siperlik ve maske takması sağlanır. Siperliklerin sık sık dezenfektan ile dezenfekte edilmesi sağlanır.

        1.1.6.     Ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusunda yazılı ve sözlü uyarılarda bulunmaktadır. MYK tarafından gönderilen pandemi ile ilgili afişler görünür yerlere asılacaktır.

        1.1.7.     Yemekhane ve bekleme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzenini uygun şekilde ayarlanacak. Mümkünse yemeklerin tek kişilik kumanya şeklinde dağıtılmasını sağlanacak. Bardak, kaşık, çatal, baharat gibi malzemelerin tek kullanımlık olmasına özen gösterilecek.

        1.1.8.    TALMAÇ BELGELENDİRME personeli pandemi süreci bitene kadar toplantı ve görüşmelerini internet ortamında veya telekonferans şeklinde yapacaktır. Mecbur kalınması halinde en az katılımcı ile sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak ve maske takılarak yapılacaktır.

        1.1.9.    TALMAÇ BELGELENDİRME ofis ve sınav alanlarının rutin temizlik sıklığı arttırılarak, temas yüzeylerinin dezenfektan ile temizliğinin yapılması sağlanacaktır. Sınav alanlarında kullanılan ve adayların kullandığı tüm istasyon araç, gereç, makine ve ekipmanların dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.(Kuruluşlarca ilgili kişi ve / veya yöntem belirlenecektir.)

        1.1.10. Sınav evraklarının konulmuş olduğu zarfların üzerine naylon poşet geçirilerek teslim edilmesi ve alınması sırasında temas eden herkesin dezenfekte edilerek alması sağlanacaktır. Mümkün olması halinde zarfların silinebilir malzeme olması sağlanacaktır.

        1.1.11. Sınav alanı ve ofise MYK tarafından gönderilen pandemi ile ilgili afişler görünür yerlere asılacaktır.

        1.1.12. Sınan alanı kullanım sözleşmelerine pandemi önlemleri ile ilgili maddeler eklenmiştir.

        1.1.13. Pandemiye ilişkin alınması gereken ve sınav öncesinde kontrol edilmesi gereken durumlar TLMC.FR.91 Pandemi Sınav Yeri Uygunluk Formu ile sağlanmıştır.

        1.1.14. TALMAÇ BELGELENDİRME temassız ateş ölçer ile personelin ve adayların ateş ölçümünü sağlayacaktır. Ateş (37.5 Derece ve üstü), öksürük, nefes darlığı gibi yeni tip COVID-19 belirtileri olan kişi var ise bu kişiyi diğer kişilerden izole ederek ve derhal Alo 184’ü arayarak sağlık görevlilerinin yapacağı yönlendirmeye göre hareket edecektir.

Sınav alanında adayların temasız ateş ölçümleri TLMC.LC.17 Pandemi Aday Ölçüm Listesi ile kayıt altına alınmaktadır.

        1.1.15. TALMAÇ BELGELENDİRME personelinin sosyal mesafe kurallarına uyarak ve birbiri ile etkileşimi asgari düzeyde olacak şekilde çalışması sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirmeleri çerçevesinde, ofise ilk girişten başlamak kaydı ile tüm çalışma ortamını sosyal mesafe, hijyen ve istenilen diğer tüm sağlık kurallarına göre yeniden dizayn eder, gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri istisnasız uygular.

        1.1.16. Gerekli görülmesi halinde vardiyalı çalışma programlarına geçiş yapılacaktır.

        1.1.17. Salgın süresince sınavlara yönelik iç doğrulama faaliyetlerini (şahit ya da kayıt fark etmeksizin) kayıt iç doğrulama yöntemine uygun olarak yapacaktır.

        1.1.18. TALMAÇ BELGELENDİRME COVID-19  karşı gerekli önlemleri aldığını çalışanlarına ve adaylara bildirmektedir.  

 

    1.2. OFİSTE ALINACAK ÖNLEMLER

        1.2.1.    TALMAÇ BELGELENDİRME ofise ziyaretçi girişini sınırlandırmaktadır. Sınav başvurularını mümkün olduğunca internet üzerinden veya telefon ile almaktadır.

        1.2.2.     Pandemiye ilişkin bilgilendirmeler yapılacaktır.

        1.2.3.     Pandemi döneminde dijital ateş ölçer ile personelin, belgelendirme adaylarının ve ziyaretçilerin ateşleri ölçülür. Yüksek ateşi olan kişiler ofise-sınav alanına alınmayarak, kendilerinin en yakın sağlık kurulusuna başvurması tavsiye edilir. Gerekli hallerde sağlık kuruluşuna daha hızlı ulaşılması adına, talep edilmesi halinde ulaşım için kendilerine yardımcı olunur.

        1.2.4.     Pandemi döneminde günde iki defa tekrarlanacak şekilde ofise girişte ve öğlen personellerin ateş ölçümleri yapılır ve değerler günlük çizelge yardımıyla ölçüm yapan ve ölçüm yapılan kişilerin imzası ile kayıt altına alınır ve salgın süreci sonuna kadar saklanır. Yüksek ateşe ya da rahatsızlık belirtilerine rastlanılması durumunda ilgili personeli derhal ofisten ayırarak ilgi sağlık kuruluşuna yönlendirir ve ulaşım için gerekli tüm işlemler yapılır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir ve talep ettikleri tüm bilgiler kendileri ile paylaşılır.

        1.2.5.    TALMAÇ BELGELENDİRME tüm personele mesai saatleri içerinde maske takma zorunluluğu getirmiştir. Eldiven, maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilmiş ve personelin kullanımına sunulmuştur.

        1.2.6.     Ellerin yüz bölgesine temas etmemesini hatırlatmak, sosyal mesafeyi korumak ve ellerin 20 sn. kuralı çerçevesinde sık yıkanmasını hatırlatmak amacı ile ofiste uygun ve görülebilir yerlerde çalışan ve ziyaretçiler / adaylar için bilgilendirme yazıları yazılacaktır.

        1.2.7.    TALMAÇ BELGELENDİRME ofiste ve sınav alanlarında giriş ve çıkışlara alkol bazlı dezenfektan yerleştirmiş ve kullanıma sunmuştur.

        1.2.8.     Ofise gelen ziyaretçilerin yerleştirilmiş dezenfektanları kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ofis girişinde dezenfektan, kolonya, mendil vb. gibi hijyen malzemeleri ziyaretçilerin kullanıma sunulmuştur.

        1.2.9.    TALMAÇ BELGELENDİRME personelinin bilgisayar, klavye, fare, telefon vb. sık kullanılan eşyalarının sık sık dezenfekte edip çalışması sağlanacaktır.

        1.2.10. TALMAÇ BELGELENDİRME ofisi ve sınav alanları profesyonel bir şirket tarafından kurallara uygun ve detaylı bir şekilde ayda en az bir kez olmak koşulu ile dezenfekte edilecektir. Ayrıca ofis içerinde de her aksam dezenfeksiyon yapılarak çıkılacaktır.

        1.2.11. Sınav evraklarının konulması için kullanılan zarflar, sınav sürecinin bitiminde TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından sınav değerlendiricisinden, eldiven kullanmak suretiyle alınıp dezenfektan ile silinerek ofis içerisinde belirlenmiş, anahtarının sadece Planlama sorumlusunda bulunan dolapta en az 48 saat muhafaza edilip daha sonrasında belirlenmiş alanda karar verme işlemlerine geçilecektir.

        1.2.12. Salgın durumlarında görevlendirilmiş personelin görev ve sorumlulukları belirlenir, personel bilgilendirilir ve koordineli bir şekilde çalışılması sağlanır.

 

   1.3. SINAV BAŞVURULARININ ALINMASI

        1.3.1.    TALMAÇ BELGELENDİRME ofise ziyaretçi girişini sınırlandırmaktadır. Sınav başvurularını mümkün olduğunca internet üzerinden veya telefon ile almaktadır.

        1.3.2.    TALMAÇ BELGELENDİRME ofisinden başvuru yapmak isteyen kişiler için uygulanacak tedbirler;

Ø      Ofise girişte dijital ateş ölçer ile kontrol edileceklerdir.

Ø      Ofis kapı girişinde dezenfektan, kolonya, mendil vb. gibi hijyen malzemelerinin kullanımı sağlanacaktır.

Ø      Salgın hastalık döneminde yüz maskesi olmayan hiçbir aday ve ziyaretçi ile görüşme yapılmayacaktır. Maske takmaları sağlanacaktır.

Ø      Adaylar başvuruların alınacağı alan teker teker alınacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanmış masalarda kendilerine yardımcı olunacaktır. Kalem, kağıt ve dezenfektan bulunacaktır.

Ø      Kalemler her kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir.

Ø      Sınava girecek adaylara, pandemi döneminde belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak ölçme ve değerlendirme prosedürleri ve pandemi şartlarında uygulanması gereken kurallar anlatılacaktır.

Ø      Sınava maskesiz gelmemeleri konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Ø      Adaylara pandemi dönemlerinde geçerli olmak kaydı ile başvuru esnasında başvuru formuna ek olarak, olası salgın ile alakalı bir rahatsızlığın tespiti söz konusu olduğunda diğer adayların ve sınav görevlilerini riske atmamak için sınavının ertelenebileceği ya da adayın sınav alanınızdan çıkartılabileceği ancak bu durumdaki adayların sınav haklarının yanmayacağı ve daha sonra sınavları tekrarlanacağı konularında bilgilendirme yapıldığına dair Beyan alınacaktır.

Ø      Sınav başvurularında sınava katılım sağlayacak adaylardan herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığına ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede kendisine yeni tip COVID-19 teşhisi konulması halinde TALMAÇ BELGELENDİRME ’ ye bilgi vereceği ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağı konusunda yazılı beyan alınacaktır.

Ø      Pandemi süreci boyunca TLMC.FR.88 Pandemi Aday Beyan Formu, TLMC.FR.73 Başvuru Formunun eki olarak kabul edilecektir.

 

 

   1.4. TEORİK SINAVLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

        1.4.1.     Sınav alanları her sınavdan önce ve sonra dezenfekte edilecektir.

        1.4.2.     Sınav alanına giriş ve çıkışlarda dezenfektan bulundurulacaktır. Sınav alanına girmeden önce tüm adayların dezenfektan kullanması sağlanacaktır.

        1.4.3.     Sınava girecek adayların maske, eldiven vb koruyucu ekipman takması gerekmektedir. Maske kullanmayan hiçbir aday sınava kabul edilmeyecektir.

        1.4.4.     Sınav alanına girmeden önce adayların dijital ateş ölçer ile ateşleri kontrol edileceklerdir.

        1.4.5.     Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğinin bildirimi yapılacak ve varsa söz konusu adaylar sınav alanından çıkartılacaktır. Bu durumdaki adayların sınav hakları yanmayacak ve daha sonra sınavları tekrarlanacaktır.

        1.4.6.     Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MESLEKİ YERELİLİK KURUMU tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından alındığı adaylara bildirilecektir.

        1.4.7.     Sınav alanındaki TALMAÇ BELGELENDİRME görevlileri ve adaylar arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacaktır.

        1.4.8.    TALMAÇ BELGELENDİRME sınav alanında yer alan bekleme alanında sosyal mesafe için gerekli alanlar işaretlenmiş ve belirtilmiştir. Bu düzen dışında oturmak, temas kurmak ve hareket edilmesi kesinlikle yasaktır.

        1.4.9.     Pandemi riskleri ortadan kalkana kadar adayların birbirleri arasında en az 1.5 metre mesafe bulunacak şekilde sınav oturma düzeni sağlanacaktır.

        1.4.10. Adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte edilerek ayrı ayrı paketlenmiş olarak adaylara teslim edilecektir.

        1.4.11. Adaylar tarafından imzalanacak dokümanların her adaya özgü hazırlanmakta olup, sınav katılım listesi her sayfaya bir aday olacak şekilde ayarlanacaktır.

        1.4.12. Teorik sınava katılacak aday sayısı sınav alanının büyüklüğüne göre ayarlanacak ve minimum sayı üzerinden belirlenecektir.

        1.4.13. Teorik sınav alanında havalandırma yapılabilmesi için pencere olan alanlarda yapılması sağlanacaktır.

        1.4.14. Teorik sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesi Sınav Değerlendiricisi/gözetmenler tarafından sağlanacaktır.

 

  1.5. PERFORMANS SINAVLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

        1.5.1.     Sınav alanları her sınavdan önce ve sonra dezenfekte edilecektir. Aynı zamanda her sınav sonrasında tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde bertaraf edilecek ve diğer kişisel koruyucu donanımları ve el aletlerini dezenfekte edilecektir.

        1.5.2.     Sınav alanına giriş ve çıkışlarda dezenfektan bulundurulacaktır. Sınav alanına girmeden önce tüm adayların dezenfektan kullanması sağlanacaktır.

        1.5.3.     Sınava girecek adayların maske, eldiven vb koruyucu ekipman takması gerekmektedir. Maske kullanmayan hiçbir aday sınava kabul edilmeyecektir.

        1.5.4.     Sınav alanına girmeden önce adayların dijital ateş ölçer ile ateşleri kontrol edileceklerdir.

        1.5.5.     Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğinin bildirimi yapılacak ve varsa söz konusu adaylar sınav alanından çıkartılacaktır. Bu durumdaki adayların sınav hakları yanmayacak ve daha sonra sınavları tekrarlanacaktır.

        1.5.6.     Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MESLEKİ YERELİLİK KURUMUN tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda TALMAÇ BELGELENDİRME  tarafından alındığı adaylara bildirilecektir.

        1.5.7.     Sınav alanındaki TALMAÇ BELGELENDİRME görevlileri ve adaylar arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacaktır.

        1.5.8.    TALMAÇ BELGELENDİRME sınav alanında yer alan bekleme alanında sosyal mesafe için gerekli alanlar işaretlenmiş ve belirtilmiştir. Bu düzen dışında oturmak, temas kurmak ve hareket edilmesi kesinlikle yasaktır.

        1.5.9.     Adaylar tarafından imzalanacak dokümanların her adaya özgü hazırlanmakta olup, sınav katılım listesi her sayfaya bir aday olacak şekilde ayarlanacaktır.

        1.5.10. Sınava katılacak adayların mümkün ise kendilerine özgü kişisel koruyucularını ve el aletlerini kullanması sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda ardışık kullanımlar için gerekli tedbirler alınmış, ardışık kullanım gerekmesi halinde adayların kullandığı alet ve ekipmanlar kullanım arasında dezenfekte edilecektir.

        1.5.11. Adayların kendi iş elbisesi ile sınava girmesini sağlanacak, mümkün olmayan durumlarda aday kullanımından önce 60-90 derecede yıkanmış ve hijyen şartları sağlanmış iş elbiseleri kullanımı sağlanacaktır.

        1.5.12. TALMAÇ BELGELENDİRME sınav alanında yer alan bekleme alanında sosyal mesafe için gerekli alanlar işaretlenmiş ve belirtilmiştir. Bu düzen dışında oturmak, temas kurmak ve hareket edilmesi kesinlikle yasaktır.

        1.5.13. Grup halinde yapılacak sınavlarda aynı yeterlilikten tek seferde 1 grup olacak şekilde, grup halinde yapılmayan sınavlarda ise en fazla 3 aday tek seferde sınava alınacaktır. Pandemi riskleri ortadan kalkana kadar adayların ve sınav görevlilerinin birbirleri arasında en az 1.5 metre mesafe bulunacak şekilde bulunmaları sağlanacaktır.

        1.5.14. Sınav alanına gelecek yeni malzemeler belirlenen özel alanlarda depolanacak ve bu alanlara sadece sınav görevlilerinin girmesi sağlanacaktır.

 

"Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnimizdeki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz.